Δίκτυο Επικοινωνίας με Εργοδότες για Τεχνικά Επαγγέλματα (ΔΕΕΤΕ)
Συχνές Ερωτήσεις

A. Απόφοιτου

 • Γιατί πρέπει να εγγραφώ στο ΔΕΕΤΕ;

  Με την εγγραφή σου στο ΔΕΕΤΕ θα έχεις τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με μια πληθώρα εταιρειών και να αυξήσεις τις πιθανότητές σου για εργοδότηση.

 • Τι είναι ο «Κωδικός Εγγραφής» που μου ζητείται κατά την εγγραφή μου;

  Μόνο όποιος κατέχει «Κωδικό Εγγραφής» μπορεί να κάνει εγγραφή στο σύστημα. Αυτόν τον κωδικό τον παρέχει ο/η υπεύθυνος/-η για τις εγγραφές στο σύστημα (ή ο/η διαχειριστής/-τρια του συστήματος).

 • Γιατί δεν αποθηκεύονται στο σύστημα οι αλλαγές που κάνω στα στοιχεία μου;

  Για να αποθηκεύονται οι αλλαγές σου πρέπει να πατάτε το πράσινο κουμπί «Ενημέρωση» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 • Με ποιους τρόπους θα μπορώ να ψάξω για εργασία;

  • Αναζητώντας εργοδότες με κενές θέσεις εργασίας στους τομείς που σε ενδιαφέρουν.

  • Δηλώνοντας τη διαθεσιμότητά σου για εργασία για να μπορούν να σε βρουν οι εργοδότες.

  • Αυτόματα από το σύστημα με λέξεις κλειδιά.

 • Πώς θα γίνεται η επικοινωνία μου με τους εργοδότες;

  Η αρχική επικοινωνία γίνεται πάντα διαμέσου του συστήματος με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 • Θα μπορούν όλοι/-ες οι εργοδότες/-τριες να βλέπουν τα προσωπικά μου στοιχεία, όπως για παράδειγμα το τηλέφωνό μου;

  Όχι, πέραν από τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό (CV) δεν μπορούν να δουν κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο. Όλα τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρούνται στο σύστημα είναι για διευκόλυνση της επικοινωνίας του διαχειριστή του συστήματος με τους χρήστες.

 • Αν έχετε άλλη ερώτηση στείλετέ την στο:info@deete.gov.cy

B. Εργοδότη

 • Γιατί πρέπει να εγγραφώ στο ΔΕΕΤΕ;

  Με την εγγραφή σου στο ΔΕΕΤΕ θα έχεις τη δυνατότητα να επικοινωνείς με μια πληθώρα αποφοίτων κατάλληλα καταρτισμένων στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας σου.

 • Με ποιους τρόπους θα μπορώ να ψάξω για τους κατάλληλους αποφοίτους;

  Αναζητώντας βάσει κριτηρίων απόφοιτους που έχουν δηλώσει διαθέσιμοι για εργοδότηση.

 • Μπορεί οποιοσδήποτε εργοδότης να εγγραφεί στο σύστημα;

  Ναι, οποιοσδήποτε εργοδότης μπορεί να κάνει εγγραφή, αλλά αυτή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή του συστήματος, αφού γίνει επαλήθευση των στοιχείων του.

 • Γιατί δεν αποθηκεύονται στο σύστημα οι αλλαγές που κάνω στα στοιχεία μου;

  Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε πρέπει πρώτα να πατήσετε το πράσινο κουμπί «Ενημέρωση» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 • Για πόσο χρονικό διάστημα μένει ενεργή μια κενή θέση εργασίας;

  Κατά τη δημιουργία μιας κενής θέσης εργασίας ο/η εργοδότης/-τρια δηλώνει την ημερομηνία μέχρι την οποία θα ισχύει. Ο/Η εργοδότης/-τρια μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αλλαγές ή να διαγράψει την προσφερόμενη αυτή θέση.